ДиТра Екип

Кои сме ние?

Фирма ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика. В продължение на повече от четвърт век нейният екип е ценен помощник на индустриалните фирми в тяхното технологично развитие. ДиТра предлага комплексни решения за проектиране на изделията, инженерни симулации, техническа комуникация и цялостно управление на инженерната дейност, базирани върху продуктите на DS SOLIDWORKS Corp., лидер в света на 3D CAD системите.  С нейна помощ такива решения са реализирани в над 500 фирми в България, Македония и Сърбия, и те играят съществена роля за повишаване на конкурентоспособността им.

ДиTра има зад гърба си десетки внедрявания на системи за управление на металорежещи NC машини. Благодарение на нейния CAM екип, ежедневно достигат своя производствен капацитет стотици фрезови, стругови, струго-фрезови и нишкови ерозийни машини.

Друг основен приоритет в дейността на ДиТра и съществена част от 3D решенията на ТехноЛогика е 3D принтирането. Водещият световен производител на 3D принтери Stratasys е основен партньор на компанията още от 1996 година. През този период са доставени и заработили над двадесет 3D принтера и са осъществени стотици услуги за 3D принтиране със собствения машинен парк на фирмата, базирани върху различни технологии за 3D печат.

 

В своята иновативна и производствена дейност, множество индустриални компании се нуждаят от средства за 3D сканиране. На тях ДиТра предлага широката гама на Creaform, водещ производител на 3D скенери. Все повече фирми от България и региона на Балканите използват такива скенери в процесите по инспекция и обратен инженеринг. ДиТра предлага също директни услуги за 3D сканиране.

Екипът на ДиТра работи в тясна връзка с водещите технически университети в България и региона, като им предоставя софтуерни лицензи, ефективно обучение и професионална поддръжка. В тях се използват общо над 2000 мрежови лиценза на продуктите на SOLIDWORKS и десетки лицензи на CAM продукти. ДиТра развива Лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в индустрията и активно използва Учебния център на ТехноЛогика за нуждите от обучение на своите клиенти.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017