Обработка, използваща допуските в 3D

CAMWorks възприема цялата информация за допуските в 3D моделите на SOLIDWORKS. С въвеждането на Tolerance Based Machining системата изпраща в миналото ръчните операции по технологичната подготовка на детайли, съдържащи допуски, отклонения от формата, грапавости и други толеранси. CAMWorks идентифицира тези характеристики в модела и създава оптималния технологичен процес, като автоматично избира подходящите инструменти, скорости, подавания и др.
CAMWorks възприема интуитивен подход към програмиране на обработките. Той третира детайлите като част от технологичните компоненти и определя подходящите стратегии за тяхната обработка, като използва  интелигентна база от знания, за да приложи най-добрите практики във фирмата. CAMWorks има способността да интерпретира производствената информация PMI (Product Manufacturing Information) в избора на подходящите стратегии за обработка.
Революционни технологии за съществено намаляване на времето за програмиране
CAMWorks предлага функционалност за автоматично разпознаване на технологичните компоненти, която премахва почти напълно повтарящите се задачи и намалява времето за програмиране с до 90%. CAMWorks улавя и съхранява най-добрите ви практики така, че да можете да ги използвате впоследствие като база от знания за по-лесно програмиране.
 
Чрез функционалността CAMWorks Automatic Feature Recognition и широката база от параметри за обработка TechDB™, вие програмирате много по-умно и по-бързо от всякога.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017