Универсално решение за производството

FeatureCAM предлага пълен набор от средства за програмиране на всички разпространени видове CNC машини – фрезови и фрезо-стругови, стругови, струго-фрезови, както и швейцарски тип стругови автомати. Реалистична машинна симулация открива колизии между елементите на машината, инструмента, държача и заготовката, за да предотврати скъпо струващи грешки.
Поддръжка на съществуващи и наем на нови лицензи
От 1 февруари 2017 година се предлагат само временни лицензи на FeatureCAM. Наред с това, ДиТра осъществява надеждна поддръжка на своите клиенти, които притежават постоянни лицензи на продукта в текущ абонамент за обновяване и поддръжка.
Управление на широк набор от машини
  • 2.5-осно фрезоване
  • 3-осно фрезоване
  • 5-осни фрезови операции
  • Стругови операции
  • Нишкови ерозийни процеси
  • Струго-фрезоване

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017