PartMaker

Функциналност

PartMaker Mill
PartMaker Mill ви дава точно това, от което имате нужда – лесно създава управляващи програми и бързо се справя дори и с най-тежките задачи. PartMaker използва интелигентен подход, за да отрази вашите специфични технологични знания и изисквания, за да ускори програмирането. Този подход позволява да се изчисли технологичното време време за обработка на всеки проект. Потребителският интерфейс на PartMaker е лесен за следване във всяка стъпка от програмирането. Визуалния подход на програмиране прави софтуера по-лесен за научаване и използване. Чрез генериране на CNC програми, които не изискват редактиране и графична симулация на резултата, вие ще намалите времето за програмиране и настройка, а това ще ви спести време и пари.
PartMaker Turn-Mill
Вие сте инвестирали в многозадачни струго-фрезови центри, за да обработвате детайлите на една установка, за да намалите времето за обработка и за да увеличите прецизността. PartMaker Turn-Mill ви позволява да направите следващата крачка за увеличаване на производителността. Този софтуер ви позволява да генерирате програми и да симулирате обработката на вашите струго-фрезови детайли на вашия компютър. Чрез създаването на напълно работеща управляваща програма и проверка на резултатите на екрана с PartMaker ще намалите общото време за програмиране и настройка, което пести значително време и пари.
PartMaker Modeling
PartMaker Modeling е средство за 3D моделиране, разработено специално за нуждите на CNC технолозите. С него могат да се създават 3D модели от нулата или да се модифицират импортнати 3D обекти от други системи. Може да се използват всякакви комбинации от повърхнини и твърдотелни модели. PartMaker Modeling позволява да създавате по-ефективни обработки, по-бързо да създавате CNC  програми и да разполагате с по-добра 3D машинна симулация.
PartMaker SwissCAM
PartMaker SwissCAM е специализирано решение за управление на уникалните възможности на швейцарски тип струго-фрезови автомати. Софтуерът поддържа всички специфични особености при програмиране на тези машини като подвижен основен шпиндел, линейно разположени инструменти, синхронизиране на процесите, поддържане на регистри за корекция, вихрово резбонарязване и др.
PartMaker SwissCAM реално ви позволява предварително да разгледате детайла от технологична гледна точка, което го прави най-производителното средство за програмиране на всички машини от този тип. PartMaker SwissCAM е лидер в областта на CAM софтуера за управление на швейцарски тип стругови машини. Докато други CAM разработчици се опитват да решат проблемите, свързани с програмирането на тези машини, PartMaker SwissCAM осигурява несравнима производителност.
PartMaker’s Wire EDM
PartMaker’s Wire EDM автоматизира програмирането на детайли за нишково ерозиране, изпълнявани с двуосни, четириосни или с постоянен обработки. Софтуерът позволява рязане на няколко прехода с различни посоки при всеки от преходите. Той поддържа програмиране на посоката на рязане, спиране преди отрязване и припокриване на инструменталния път. При рязане с наклон, PartMaker Wire EDM позволява задаване на различен наклон в отделни участъци на детайла. PartMaker Wire EDM поддържа изпълнението и на изцяло четириосни (XYUV) контури. Софтуерът лесно синхронизира движенията по горния и долния контур и в същото време позволява да се регулира разстоянието между контурите по всяко време.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017