Пълна интеграция в SOLIDWORKS

Първият сертифициран от SOLIDWORKS златен CAM продукт и една от най-модерните CAM системи на пазара, CAMWorks продължава да бъде предизвикателство за традиционните методи за NC програмиране. Също както параметричното моделиране, базирано върху градивни компоненти, революционизира механичното проектиране, така и параметричната технология на CAMWorks, базирана върху технологични компоненти, прави революция, като помага на потребителите да намалят времето за програмиране от часове до минути или дори до секунди.
Тъй като CAMWorks работи в познатия потребителски интерфейс на SOLIDWORKS, със същите интуитивни менюта, ленти с инструменти и манипулации на изгледите, потребителите се радват на леснодостъпно решение, изискващо минимално време за обучение.
Основни предимства на CAMWorks
  • Напълно асоциативни обработки - автоматично обновяване на инструменталните траектории при всяка промяна в модела
  • Множество варианти за обработка на един детайл, достъпни с натискане на един бутон в CAMWorks
  • Без грижа за различни файлове - цялата информация за обработката се съхранява в един детайл или сглобена единица на SOLIDWORKS.
Технологията на CAMWorks – основа на интегрираното приложение SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM е модул на SOLIDWORKS за CNC програмиране. Стартиращ от версия 2018, той е разработен в тясно сътрудничество с CAMWorks и изцяло се базира на технологията на водещия златен CAM партньор на SOLIDWORKS. С него могат да се създават 2.5-осни фрезови и стругови обработки на детайли. SOLIDWORKS CAM е неразделна част от единната екосистема на SOLIDWORKS и използва цялата информация от 3D моделите на SOLIDWORKS, което носи важни ползи на потребителите. На първо място, това е възможността за директно използване на геометрията на градивните компоненти и профилите за създаване на съответните технологични компоненти, съдържащи цялата информация за тяхната обработката. Това естествено осигурява автоматичното обновяване на обработката при промяна на геометрията.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017