Пълнофункционално CAM решение

CAMWorks е най-авангардният CAM продукт, напълно интегриран в средата на SOLIDWORKS. Той директно използва геометрията на SOLIDWORKS, за да генерира траекторията на инструмента, гарантирайки пълно съответствие на обработения детайл с 3D модела. CAMWorks е впечатляващо лесен за използване и научаване.
Управление на пълен набор от NC машини и управления
 • 2.5-осно фрезоване с позициониране по 4-та и 5-та ос
 • 3-осно фрезоване за обработка на сложни 3D форми
 • фрезоване с едновременно управление на 4 и 5 оси
 • фрезо-струговане по 3, 4 и 5 оси с поддръжка на оси C, B и Y
 • управление на 2 и 4-осни нишкови ерозийни машини
 • CAMWorks VoluMill за високоскоростни обработки
 • машинна симулация върху G-код с откриване на колизии
Пълна поддръжка на постпроцесори
 • постпроцесори за над 2000 комбинации от машини и контролери, готови за незабавно използване
 • интерактивна среда Universal Post Generator (UPG) за редактиране на съществуващи и разработване на нови постпроцесори
 • налични формати APT CL за изход към други постпроцесори, като DMG MORI APT CL и PostHASTE
 • възможност за вграждане на информация от външни бази с инструменти 
Увеличение на производителността 3 до 4 пъти с CAMWorks VoluMill™ 
CAMWorks VoluMill е най-модерната високопроизводителна технология за грубо фрезоване, която се предлага към днешна дата. Тя комбинира оптималните траектории за фрезоване с максимално отнемане на материала по възможно най-ефикасен начин, за да спести време и удължи живота на инструментите. Доказано, CAMWorks VoluMill намалява времето за обработка с до 80%, като същевременно удължава живота на инструмента до 5 пъти.
Машинна симулация и истинска проверка на G-кода
Интегрираната среда CAMWorks Virtual Machine позволява реалистична симулация на обработката на детайлите със съответните инструменти. Чрез истинската симулация на G-код се проверяват елементи като подпрограми, сложна логика и координатни трансформации, които не са достъпни за стандартна симулация на CL данни. В допълнение, CAMWorks Virtual Machine спестява от времето за пробно проиграване на програмите на машината.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017