Екипни сертификати

ДиТра се стреми постоянно да затвърждава мястото си сред представителите на SOLIDWORKS с максимално ниво на квалификация. Това постижение е резултат от усилията на техническия ни екип, който получи признание от нашите партньори като най-добре сертифицирания на Балканите. Освен пълните четири дипломи, с които се отличават постиженията на представители на CAD софтуера и неговите допълнителни приложения, нашите специалисти притежават и престижни индивидуални сертификати.

SOLIDWORKS Certificate_DiTra_CTSP_2019
SOLIDWORKS Certificate_DiTra_CASP_2019
SOLIDWORKS Certificate_DiTra_CDSP_2019
SOLIDWORKS Certificate DiTra_CAAP 2019
Show More
Покажи още

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017