Metalix cncKad

Предлага възможности за автоматичен разкрой на материала, симулация и работа с широка гама от машини

Оптимален разкрой на материала

Metalix осигурява оптимално използване на материала чрез модула AutoNest към cncKad, който използва сложни алгоритми, базирани на реалната форма на детайлите. Може да бъде използван както автоматичен, така и ръчен разкрой за получаване на най-добрия възможен резултат. Поддържа широка гама от машини и предоставя удобна възможност за прехвърляне на детайли от една технология или тип машина към друга, например от щанцова машина към лазер.

Модулът AutoNest включва:
 • напълно автоматизиран разкрой – само селектирате детайлите, а AutoNest прави останалото

 • предварителен изглед на импортираната геометрия

 • запълване на отвори – вътрешните отвори се запълват с подходящи детайли за оптимално използване на материала

 • ​решения за различни материали – детайли от различни материали се сортират автоматично и се разполагат на съответните листове

 • решения за различни листове – разкроят може да бъде генериран за различни размери на листа, избрани автоматично

 • разкрой, базиран на реалната форма или на обхващащия  правоъгълник

 • ръчен разкрой – интерактивен метод, който позволява преместване, завъртане и огледален образ на детайлите с избягване на възможните колизии

 • документиране на резултати от разкроя – включва подробности, като обща ефективност, използване на всеки отделен лист, разположение на детайлите върху листовете и баркодове, които могат да бъдат прочетени от скенера на машината.

 

Модулът AutoNest Pro надгражда AutoNest, включвайки нов алгоритъм, който чувствително подобрява качеството и скоростта на автоматичния разкрой. AutoNest Pro добавя:

 • ефективност при нареждане на детайлите върху листа

 • пълен контрол върху времето за изчисляване на предлаганите варианти за подреждане на детайлите върху листа

 • функция за използване на възможно най-малък брой листове

 • показване на скиците с различни предложения за подреждане на детайлите на листовете

 • възможност за спиране на процеса на изчисляване, когато е наличен задоволителен резултат.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017