ДиТра ООД

За допълнителна информация бихте могли да се свържете на посочените телефон и e-mail

София

ул. „Софийско поле“ 3

п.к. 1756, София

тел.: +359 2 91 912 / 777

e-mail: ditra@technologica.com

Skopje

12 Dame Gruev b.c. Paloma Blanca,

Skopje, 1000

тел.: +389 2 323 2381

e-mail: ditra@technologica.com

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017