Ефективно решение за листов разкрой

Metalix cncKad е пълнофункционална CAD/CAM система за управление на щанцови, лазерни, плазмени, газопламъчни и комбинирани CNC машини. Усъвършенстваната технология комбинира възможности за конструиране, ръчно и автоматично обработване, автоматичен разкрой, генериране на ефективни NC програми, графична симулация и комуникация с машината.


cncKad e софтуер, който има интегрирани CAD/CAM възможности и предлага асоциативност на геометрията с технологията – при промяна на 3D модела, технологичните операции, като щанцоване и рязане, се обновяват автоматично.


Поддържа широка гама от машини и предоставя удобна възможност за прехвърляне на детайли от една технология или тип машина към друга, напр. от щанцова машина към лазер.

3D CAD Interface
 • модул CAD Link за трансфер на детайли от 3D CAD системи към cncKad

 • директна комуникация със SOLIDWORKS®, Solid Edge®, Autodesk Inventor®, PTC Creo® и Vertex® G4

 • асоциативна връзка, без необходимост от използване на междинни файлове

 

Допълнителни функции за автоматизиране (API)

 • автоматизирани процедури за стандартни повтарящи се действия

 • извличане на информация директно от оригиналните файлове на детайлите

 • интеграция с ERP системи

Разширени технологични възможности
 • Предварително дефинирани форми

 • Избягване на колизии със закрепващи приспособления

 • Управление на подвижни закрепващи елементи

 • Оптимизация на инструменталните пътища

 • Стратегии за ефективно използване на инструментите

 • Автоматично рязане с оформяне на ъглите

 • Избягване на удари при движение на бърз ход 

 • Режими на рязане, базирани на обработвания материал

 • Гравиране и изрязване на надписи True type шрифтове

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017