Портативни 3D скенери за точни измервания

Последното поколение ръчни лазерни скенери HandySCAN 3D са създадени да посрещнат нуждите на дизайнери и инженери, търсещи най-ефективните и надеждни начини за превръщане на обекти в триизмерни данни.

Най-продаваните скенери на CREAFORM вече са обогатени с нови възможности, които надграждат силните им страни. Те остават бързи и точни при дигитализирането на обекти с висока резолюция, но сега са по-компактни и по-лесни за употреба. По-малките им размери променят правилата и въвеждат нови тенденции в пазара на 3D решения за сканиране.

Лазерно сканиране с точност 0,03 mm
 • Директно в производствена среда на детайли от 0.1 до 4 m (препоръчително);

 • Обемна точност 0,02 mm + 0,06 mm/m

 • Не се влияе от вибрации и температурни колебания;

 • Приложим в редица области като: инспекция, дизайн, прототипиране, производство на инструментална екипировка, сглобки, създаване на документация за детайли, поддръжка и анализ, дигитализация на обекти от културно наследство, мултимедия.

Обратен инженеринг за създаване на CAD модели на непознати детайли
 • HandySCAN сканира за минути непознати детайли;

 • Директен резултат мрежа от триъгълници *.stl формат;

 • Моделиране на повърхности и призматична геометрия директно по сканираната мрежа, експорт в *.iges;

 • Директна връзка със SOLIDWORKS.

Бърз точен и ефективен контрол на качеството
 • Инспекция в производствена среда – без нужда от измервателна лаборатория;

 • Без фиксиране на детайла;

 • Инспекционен протокол в Excel® формат с пълен набор GD&T функции;

 •  Цветна карта на отклоненията за целия детайл и сечения от него.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017