Портативни 3D скенери за точни измервания

MetraSCAN е революционен продукт за дигитализиране и измерване на големи и сложни детайли, при запазване на стандартната за продуктите CREAFORM свобода при сканиране и местене на детайла. Може да бъде монтиран на роботизирана ръка за автоматизирана инспекция.

В комбинация с безжичния HandyPROBE за контактни измервания на референтни точки и недостъпни места получавате цялостна портативна система за метрологично и инженерно осигуряване. Обема и сложността на детайлите вече не са пречка пред реализирането на вашите проекти.

Лазерно сканиране с точност 0,03 mm
 • Обемна точност 0,064 до 0,078 mm в обем от 9 до 16 m3

 • Сканиране в производствена среда при свобода на преместване на детайла

 • Не се влияе от вибрации и температурни колебания

 • Приложим в редица области като: инспекция, дизайн, прототипиране, производство на инструментална екипировка, сглобки, създаване на документация за детайли, поддръжка и анализ, мултимедия

Контактно измерване с точност 0,02 mm
 • Обемна точност 0,064 до 0,078 mm в обем от 9 до 16 m3

 • Измерване на недостъпни места

Обратен инженеринг и контрол на качеството 
 • Директен резултат - мрежа от триъгълници в *.stl формат без нужда от допълнителна обработка

 • Моделиране на повърхнини и призматична геометрия директно по сканираната мрежа, експорт в *.iges

 • Директна връзка със SolidWorks

 • Инспекция в производствена среда – без нужда от измервателна лаборатория;

 • Без фиксиране на детайла

 • Инспекционен протокол в Excel® формат с пълен набор GD&T функции

 • Цветна карта на отклоненията за целия детайл и сечения от него

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017