Портативни 3D скенери за точни измервания

Портативни 3D скенери за точни измервания

Последното поколение ръчните лазерни скенери Go!SCAN 3D са създадени да посрещнат нуждите на дизайнери и инженери, търсещи най-бързите и ефикасни начини за превръщане на обекти в триизмерни данни.

Ултра-преносимите скенери на CREAFORM вече са по-лесни за боравене от всякога. Те дигитализират обекти със средна и висока резолюция с изключителна скорост. Лекотата за употреба пести време и позволява да се фокусирате върху задачите си.

Лазерно сканиране с точност 0,1 mm
 • Директно в производствена среда на детайли от 0.05 до 3 m (препоръчително);

 • Обемна точност 0,3 mm/m

 • Не се влияе от вибрации и температурни колебания;

 • Приложим в редица области като: инспекция, дизайн, прототипиране, създаване на документация за детайли, поддръжка и анализ, дигитализация на обекти от културно наследство, мултимедия.

Обратен инженеринг за създаване на CAD модели на непознати детайли
 • Go!SCAN сканира за минути непознати детайли;

 • Директен резултат мрежа от триъгълници *.stl формат;

 • Моделиране на повърхности и призматична гео-метрия директно по сканираната мрежа, експорт в *.iges;

 •  Директна връзка със SolidWorks.

Бърз точен и ефективен контрол на качеството
 • Инспекция в производствена среда – без нужда от измервателна лаборатория;

 • Без фиксиране на детайла;

 • Инспекционен протокол в Excel® формат с пълен набор GD&T функции;

 •  Цветна карта на отклоненията за целия детайл и сечения от него.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017