March 10, 2020

ДиТра

CAD/CAM центърът на ТехноЛогика, ДиТра, поддържа активна връзка и комуникация с клиентите си, за да им предостави най-високо ниво на поддръжка и да ги подпомогне в ефективното използване на софтуернит...

April 3, 2019

ДиТра

Модерното производство изисква все повече контрол на качеството на различните етапи от процеса. Метрологичните проверки с конвенционални измервателни средства, като шублер/микрометър и високомер, нало...

March 7, 2019

ДиТра

Традиционно в началото на февруари, SOLIDWORKS World 2019 събра няколко поколения творци и иноватори променящи света около нас.  Споделянето на опита и успеха винаги има силата да вдъхновява и мотивир...

November 15, 2018

ДиТра

Отново препълнена зала в ТУ София възвърна надеждата, че интересът на студентите към съвременните технологии е жив. Събитието беше открито от декана на Машинно-технологичния факултет на университета п...

October 18, 2018

ДиТра

Представители на десетки фирми присъстваха на интригуващата премиера на SOLIDWORKS 2019 на големия киноекран в пловдивския дом на киното. CAD екипът на ДиТра демонстрира на живо пред инженерите инстру...

Please reload

Архив

Please reload

Можете да се абонирате за новините на ДиТра чрез RSS бутона.
RSS Feed

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017