December 20, 2016

Възможностите на SOLIDWORKS Simulation 2017 ускоряват създаването на новите ви продукти

За да въвеждат нови продукти, компаниите трябва лесно да откриват отговорите на важни инженерни

въпроси, преди да...

December 16, 2016

Повече за SOLIDWORKS MBD и останалите предложения от портфолиото на SOLIDWORKS разберете от клиповете

Все още ли производствените ви отдели работят с 2D чертежи? Не смятате ли, че се отделя твърде мног...

December 9, 2016

Научете как със SOLIDWORKS Conceptual Designer

Новите концептуални решения са като живителна сила за продуктите ви, но за да ги създадете, съхраните и споделите често се изискват различни продукти. SOL...

December 2, 2016

Научете как със SOLIDWORKS Industrial Designer

Дори най-красивите и сложни продукти в повечето случаи се базират на скици. Въпреки че този метод дава възможност за бързо представяне на идеите, той не в...

Please reload

Архив

Please reload

Можете да се абонирате за новините на ДиТра чрез RSS бутона.
RSS Feed

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017