April 3, 2019

ДиТра

Модерното производство изисква все повече контрол на качеството на различните етапи от процеса. Метрологичните проверки с конвенционални измервателни средства, като шублер/микрометър и високомер, нало...

April 2, 2019

ДиТра

CAD/CAM центърът на ТехноЛогика, ДиТра, поддържа активна връзка и комуникация с клиентите си, за да им предостави най-високо ниво на поддръжка и да ги подпомогне в ефективното използване на софтуернит...

Please reload

Архив

Please reload

Можете да се абонирате за новините на ДиТра чрез RSS бутона.
RSS Feed

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017