Dassault Systemes SOLIDWORKS Corp. е водещ доставчик на 3D решения, които помагат на милиони инженери и дизайнери по света да бъдат успешни в своите иновации. SOLIDWORKS предоставя интуитивни средства за проектиране, симулации, техническа комуникация и управление на данните.

Geometric Americas Inc. , част от HCL Technologies, разработва иновативни технологии за автоматизирано управление на съвременни металорежещи NC машини. Тя създава и развива първия „златен“ партньорски CAM продукт, сертифициран от DS SolidWorks Corp. 

Dassault Systemes  е световен лидер в областта на софтуерните 3D решения. Компанията предоставя на множество индустрии авангардни средства за разработка на иновативни продукти в пълния им технологичен цикъл, от идейния проект до реализацията им. Нейната платформа 3DEXPERIENCE дава възможност на потребителите да участват в развитието на продуктите. 

Виж повече за възможностите на платформата 3DEXPERIENCE

Stratasys Ltd. е водещ производител на оборудване и материали за 3D печат, създаващи физически обекти директно от цифрови данни. Системите на Stratasys варират от достъпни настолни 3D принтери до големи модерни системи за производство.

Creaform Inc. е водеща международна компания, която разработва, произвежда и разпространява иновативни портативни метрологични 3D системи, намиращи широко приложение в индустрията с цел инспекция и обратен инженеринг.

Metalix CAD/CAM Ltd.  е компания, посветена на разкроя на листов материал, развиваща своите технологии в крак с динамично променящия се пазар в този бранш. Нейната система cncKad, интегрирана със SOLIDWORKS, намира широко приложение в индустриалното производство.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017