ДиТра

с престижни отличия от международните си партньори

и признания

за предприятие на годината

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017