SOLIDWORKS 3D CAD

Решения за 3D проектиране, с които бързо и лесно претворявате идеите си в забележителни продукти .

SOLIDWORKS SIMULATION
Симулации, чрез които повишавате качеството и намалявате разходите, разбирайки поведението на продуктите в реални условия
SOLIDWORKS PDM

Ефективно управление и работа в екип, бързо търсене, коректни версии и многократно използване на данните

Technical Communication
Предаване на 3D информация към производството, автоматизиране на инспекцията, генериране на 3D асоциирано графично съдържание
SOLIDWORKS Electrical
Проектиране на електрически схеми в пълен синхрон и двупосочна асоциативност с проектирането на 3D модели
CAMWorks

Пълнофункционално решение за управление на металорежещи NC машини, интегрирано в средата на SOLIDWORKS

Серия Idea
Персонални 3D принтери, подходящи за инженерни бюра, проектанти на свободна практика и малки дизайнерски екипи
Серия Design
3D принтери за прототипи, подходящи за функционални тестове, с високо качество на повърхнината и различни цветове
Серия Production
Машини с голям капацитет и разнообразие от инженерни и високотехнологични материали за дребносерийно производство
GO!SCAN 3D
Серия 3D скенери за бързи и надеждни измервания със структурирана светлина
HandySCAN 3D
Последно поколение портативни лазерни 3D скенери, предоставящи прецизни метрологични резултати
MetraSCAN
Цялостно решение за 3D сканиране с метрологична точност при всякакви материали 

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017