Свободното проектиране, което следва мислите ви

Научете как със SOLIDWORKS Industrial Designer

 

Дори най-красивите и сложни продукти в повечето случаи се базират на скици. Въпреки че този метод дава възможност за бързо представяне на идеите, той не ви позволява скициране в няколко равнини и постигане на по-реална визия за продуктите, което би помогнало да ги представите по-ясно на околните. SOLIDWORKS Industrial Designer е уникално решение, с което можете да създавате иновативни и впечатляващи концепции с единен набор от интегрирани инструменти.

Със SOLIDWORKS Industrial Designer можете:

  • да претворявате идеите си по естествен и интуитивен начин, използвайки екрана като виртуален скицник

  • да разгръщате идеите си в 3D и да моделирате свободните форми с техниките на скулпторите, оформяйки фигурите на екрана като виртуална глина, докато получите желания резултат

  • да комбинирате интуитивния органичен дизайн с традиционното параметрично моделиране за добавяне на по-впечатляващи акценти в проектираните от вас продукти.

ВИЖТЕ ВИДЕОТО, за да разберете как със SOLIDWORKS Industrial Designer бяха проектирани дръжките на един „умен“ хладилник. Ще получите достъп и до всички клипове, показващи още решения от портфолиото на SOLIDWORKS Solutions.

 

 Гледайте видеото >>

  

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017