Създайте, съхранете и споделяйте проектите си с лекота

Научете как със SOLIDWORKS Conceptual Designer

 

Новите концептуални решения са като живителна сила за продуктите ви, но за да ги създадете, съхраните и споделите често се изискват различни продукти. SOLIDWORKS Conceptual Designer предлага единен набор от вградени инструменти, премахващи досегашните ограничения, като позволява да приложите своите идеи директно върху дигиталния модел чрез гъвкава и мощна среда за проектиране.

 

 

Със SOLIDWORKS Conceptual Designer вие можете:

  • Да определяте движението на различните компоненти още върху чертежа

  • Да проверявате във всеки един момент конструкцията на планираните от вас продукти чрез прогнозни изчисления

  • Да преминавате бързо от 2D чертеж към подробен 3D проект с автоматично отбелязване на връзките

  • Да се възползвате от моделиране едновременно директно и с пълна история

  • Да споделяте проектите си със заинтересовани специалисти във вашата професионална общност и да получавате бърза обратна връзка.

Гледайте видеото, за да разберете как SOLIDWORKS Conceptual Design бе използван за проектиране на пантите от един „умен“ хладилник. Ще получите достъп и до всички клипове с още решения от SOLIDWORKS Solutions.

​​

» Гледайте видеото

 

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017