Обменяйте информацията за производството на продуктите си в 3D

Повече за SOLIDWORKS MBD и останалите предложения от портфолиото на SOLIDWORKS разберете от клиповете

 

 

 

Все още ли производствените ви отдели работят с 2D чертежи? Не смятате ли, че се отделя твърде много време за създаването им, а това е и предпоставка за допускане на грешки? Със SOLIDWORKS MBD инженерите могат директно да изпращат в 3D формат производствена информация за продуктите (PMI) към останалите отдели и така да оптимизират работата им, предотвратявайки грешки и спазвайки индустриалните стандарти.

 

Във видеото ще научите как SOLIDWORKS MBD може:

  • Да определя в 3D производствената информация за продукта, като размери, толеранси, символи за грапавост и заварки, спецификация на материалите, таблици, бележки и други пояснения

  • Да променя изходните 3D шаблони за различни цели (инженерни чертежи, заявки за оферти) или за нуждите на различни отдели (Производство, Качествен контрол, Доставки)

  • Да записва триизмерните данни и PMI в стандартни формати, като PDF и eDrawings

 

Разберете как SOLIDWORKS MBD бе използван, за да се създаде производствената информация за един „умен“ хладилник в 3D. Ще получите достъп и до всички клипове, показващи още решения в SOLIDWORKS Solutions. 

 

» Вижте клиповете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017