Отговаряйте без прототипи на сложни инженерни въпроси

 

Възможностите на SOLIDWORKS Simulation 2017 ускоряват създаването на новите ви продукти

 

 

За да въвеждат нови продукти, компаниите трябва лесно да откриват отговорите на важни инженерни

въпроси, преди да са създали прототипи. SOLIDWORKS Simulation 2017 предлага възможности, с които анализирате, визуализирате и проверявате функционалностите на проекта си, което ви помага в създаването още по-впечатляващи продукти.

Новите инструменти за симулация в SOLIDWORKS 2017 ви дават по-добра представа чрез:

  • взимането на обосновани решения с помощта на статични анализи

  • определянето на проблемни зони, изискващи допълнителна проверка

  • мигновено преминаване от линейни към нелинейни или динамични изследвания

  • откриването на специфични свойства на материалите, извън наличните в библиотеката

Гледайте видеото, за да видите как със SOLIDWORKS Simulation можете да получите по-добра представа за проектите си още на екрана и да подобрите производителността си.

 

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО >>

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017