Отчетохме най-успешната си година

 

За пореден път през януари ДиТра отчете изминалата година като най-успешна си досега. Впечатляващо е постижението, че през 2016 г. екипът ни реализира повече от 100 нови работни места на SOLIDWORKS. Макар само това да е достатъчно важно, още по-значими са останалите факти.

 

Голяма част от новите лицензи бяха закупени в комбинация с допълнителни приложения, отговарящи на нуждите на конкретните потребители - Simulation, PDM, Composer, Inspection, CAM, за които ДиТра има най-високосертифицирани специалисти. Повечето от клиентите ни предпочетоха да закупят новите си места заедно с абонамент за обновяване и поддръжка, а 90% от изтичащите през годината абонаменти бяха продължени за още 12 месеца по желание на самите потребители.

 

Екипът на ДиТра благодари за доверието на стотиците инженери и ръководители на фирми, ползващи софтуера и поддръжката ни.

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017