Управлявайте информацията за вашите продукти

 

Научете повече за възможностите на SOLIDWORKS®PDM Professional

 

Проектирането на изделия без софтуер като PDM, управляващ информацията за продуктите ви, е все едно да вървите по опънато въже без спасителна мрежа. Защото поемате големи рискове, които биха имали скъпоструващи последици. Загубените или неправилно сортирани данни ще ви създадат допълнителна работа и ще трябва да отделите още време и пари, за да ги възстановите. Ще бъде много неприятно за вас, ако разполагате с много ревизии на документацията си и някоя от грешните стигне до производството. Без значение от големината на организацията ви, загубената ценна информация за продуктите ви обезателно ще доведе до по-високи разходи и забавяне на доставките.

 

Изгледайте двата 22-минутни видеоклипа, за да научите как да:

  • ограничите двойната работа и забавянията

     

    в производството

  • направите по-ефективни производствените и проектантските процеси

  • защитавате важните данни за продуктите ви

  • управлявате своите проекти чрез централизирана система за съхранение и репликации

  • спазвате приети изисквания чрез вградена програма за сигурност, контрол и одит

 

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО 1, за да разберете как SOLIDWORKS PDM Professional въвежда в ред вашите производствени процеси, повишава продуктивността и ограничава разходите.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО 2, за да видите как лесно можете да изпращате инженерна информация към всички отдели и към доставчиците.

 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДиТра успешно разпространява и привежда в действие системата SOLIDWORKS PDM Professional. През 2016 г. за първи път в рамките на една календарна година три български машиностроителни фирми закупиха мрежови инсталации на този продукт и с помощта на екипа ни започнаха внедрявания на средствата за управление на инженерните данни. В Капрони АД процесът вече се финализира с интеграция на PDM с ERP системата на Л-Клас. Внедряването във фирма Киттнер Анлаген Унд Машиненбау ЕООД върви в срок и ще завърши с интеграция на PDM с ERP системата Microsoft Dynamics. При фирма Биомашиностроене АД процесът е в начална фаза и предвижда интеграция с ERP системата SyteLine.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017