Контролирайте пътя на интрумента с PowerMill

 

PowerMill е най-доброто решение за обработване на големи и сложни по геометрия детайли, при които качеството, точността и ефективността са критично важни. Позволява използването на повърхнини, твърдотелни тела и триъгълни модели от всички познати CAD системи и бързото създаване на висококачествен NC код.

PowerMill комбинира ефективни алгоритми с изключително ниво на контрол в създаването, редактирането и оптимизацията на пътя на инструмента при обработването на най-комплексните детайли.

 

 

За подробности вижте видеото тук >>

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017