Нова реализация на PowerInspect

Евромаркет Груп АД закупи от ДиТра лиценз на PowerInspect, който ще бъде използван в комбинация с измервателна машина от техен клиент.

 

PowerInspect е водещ продукт в областта на софтуерните средства за измерване и контрол. Системата позволява бързо и лесно създаване на контролни карти и превъзхожда традиционните методи, предлагайки възможности за контрол на всички характеристики на CAD моделите при използването на всякакви измервателни устройства – ръчни, CNC, оптични и лазерни координатно-измервателни машини. Това прави използването на PowerInspect не само икономически ефективно, но и значително спестява времето ви.

 

Разберете повече за ползите, който бихте имали с PowerInspect от видеото.

 

Видео тук

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017