Стотици новости в SOLIDWORKS 2018 вече са на разположение на стотици наши инженери

SOLIDWORKS 2018 е двадесет и шестата версия на водещата 3D CAD система. Както и досега, новостите в нея се базират върху практическия опит и предложенията на многобройните й потребители по света, устремени към възможността да разполагат с най-удобните инструменти за развитие на техните проекти.

Ето някои от новостите и подобренията. SOLIDWORKS 2018 предоставя нов начин на работа с Touch и Windows устройства – потребителите могат да повишат своята производителност, като използват директно пръстите си, вместо мишка и клавиатура. Добавен е нов инструмент Tab and Slot за създаване на градивни компоненти, които се използват за правилно сглобяване на детайли от листов материал и заварени конструкции. SOLIDWORKS Simulation 2018 отбелязва голям напредък в изследването на детайлите и тяхната топология - въведена е автоматизирана структурна оптимизацията на изделието, на която да задаваме нашите главни цели, като намаляване на масата, увеличение на якостта или редуциране на крайното изместване.

Не на последно място сред новостите е интегрираният модул SOLIDWORKS CAM, който ще е на разположение на всеки потребител на SOLIDWORKS в абонамент за обновяване и поддръжка.

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017