Пътуващите семинари на ДиТра предизвикаха жив интерес

Тази седмица беше последният от традиционните пътуващи семинари на ДиТра из страната. След Пловдив, Русе, Варна и София, вчера екипът на ДиТра представи и демонстрира най-важните новости в продуктовите линии на фирмата. По традиция, голям интерес навсякъде предизвикаха новостите в SOLIDWORKS 2018,  фокусирани върху производството, управлението на данните, инженерните симулации, електро-проектирането и онова, което обобщено наричаме Интернет на нещата.

Нов важен момент в семинарната програма на събитията беше анонсът на новото партньорство на ДиТра с CAMWorks и демонстрацията на първия партньорски златен CAM продукт, сертифициран от DS SolidWorks Corp. CAMWorks предлага 100% интегриран машининг в средата на SOLIDWORKS, автоматично отразяващ всяка промяна в геометрията на 3D модела, което елиминира допълнителната работа за препрограмиране при промяна на формата.

Анонсът на новото партньорство е тясно свързан с една от новостите в SOLIDWORKS 2018. Това е появата на CAM продукт в портфолиото на SOLIDWORKS. Новият модул SOLIDWORKS CAM използва технологията на CAMWorks, за да предостави детайлна симулация на технологичния процес, широк набор от постпроцесори и цялата функционалност на CAM система от най-ново поколение. При необходимост от управление на по-широк кръг металорежещи NC машини от покриваните към момента от SOLIDWORKS CAM, потребителите могат да преминат към използване на системата CAMWorks, която притежава същата технологична база и същия формат постпроцесори.

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017