Над 150 участника в интернет семинарите за SOLIDWORKS 2018

Поредицата интернет семинари на ДиТра за новостите в SOLIDWORKS 2018 бяха посетени от над 150 участника. Основни акценти в тях бяха Интелигентното производство, Проектиране от ново поколение и множество теми, пряко засягащи ежедневната инженерна дейност: основни инструменти за проектиране, топологична оптимизация, новости в SOLIDWORKS Simulation и Flow Simulation, новости в SOLIDWORKS Plastics, работна среда, новости при работа със сглобени единици, новости при скициране, помощна геометрия за лесно сглобяване (Tab and Slot), магнитни връзки, новости в SOLIDWORKS Electrical, Treehouse, PDM, Inspection, Composer, Visulize и др. Всички заинтересовани биха могли да проследят записи на интернет семинарите в секцията ПОДДРЪЖКА.

 

Интернет семинарите се проведоха от най-високо сертифицирания SOLIDWORKS екип на Балканите, което увеличи тяхното качество и ползата им за участниците. Оценката на посетилите в интернет семинарите беше изключително висока.

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017