Университетски ден на ДиТра в пълна зала на Технически Университет София

Отново препълнена зала в ТУ София възвърна надеждата, че интересът на студентите към съвременните технологии е жив. Събитието беше открито от декана на Машинно-технологичния факултет на университета проф. Георги Тодоров, който отбеляза 15-годишнината от официалното сътрудничество между ТУ София и ДиТра, CAD/CAM център на ТехноЛогика. Капитаните на университетския отбор на "Формула Студент" разказаха за работата си по развитието на своя болид, базирана върху SOLIDWORKS. Екипът на ДиТра направи живи демонстрации на 3D проектиране, програмиране на NC машини и 3D сканиране. На студентите беше поднесена полезна информация за използване на допълнителни материали и персонални лицензи на SOLIDWORKS, които могат да използват за самоподготовка и усъвършенстване на знанията си.

 

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017