Автоматизирана инспекция с 3D скенер и робот на щанда на ДиТра на МашТех

Модерното производство изисква все повече контрол на качеството на различните етапи от процеса. Метрологичните проверки с конвенционални измервателни средства, като шублер/микрометър и високомер, наложили се като бързи и ефективни, често не се справят със сложността на съвременните детайли и геометричните им допуски. На помощ идват технологии като 3D сканиране за дигитализация на продукцията и последващо измерване. За елиминиране на логистиката, свързана с транспорт на продукцията до лаборатория, и за увеличаване на производителността на процеса, скенерите могат да са част от автоматизирана система и да бъдат монтирани върху робот. Основните предимства са следните: елиминиране на монотонния ръчен труд и вероятността за грешка, повтаряемост на метода на измерване и на резултатите, съкращаване на времето за измерване, контрол на сложни допуски в автоматизиран режим, подаване на компенсационни данни към обработващите машини в реално време за поддържане на статистическия контрол на процесите.

 

CREAFORM предлага набор от лазерни скенери, които с лекота могат да бъдат оперирани ръчно или програмирани за автоматизирана траектория при монтаж върху робот. Сериите HandySCAN и MetraSCAN са се доказали като надеждни и ефективни решения за аерокосмическата и автомобилната индустрия. Те се характеризират с висока точност, възможност за работа в агресивна производствена среда с вибрации и слънчева светлина, прецизно сканиране на лъскави и черни повърхнини и остатъчен технологичен запас за нови предизвикателства.

 

На своя щанд на изложението MachTech & InnoTech Expo ДиТра ще демонстрира автоматизирана инспекция с 3D скенер HandySCAN, програмируемо управляван в специализирана роботизирана клетка.

 

 

 

 

Please reload

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017