SOLIDWORKS 3D CAD

Решенията на SOLIDWORKS 3D CAD ви позволяват

да превръщате идеите си в забележителни продукти.

  Пакети

 

Софтуерът SOLIDWORKS 3D CAD ви предоставя мощна функционалност, вградена в интуитивен потребителски интерфейс, за да ускори вашия процес на проектиране и съществено да увеличи вашата продуктивност.

SOLIDWORKS Standard

Ускорете работата си и вземете всички ползи от решението SOLIDWORKS Standard за бързо създаване на обемни детайли, сглобени единици и чертежи, съдържащо специализирани средства за моделиране на свободни повърхнини, проектиране на изделия от листов материал, заварени конструкции и инструментална екипировка, позволяващо лесно създаване на качествени проекти.

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional стъпва върху възможностите на SOLIDWORKS Standard, за да увеличи продуктивността ви със средства за управление на документите, фотореалистична визуализация, автоматизирано изчисление на разходите за производство, модул eDrawings Professional за обмен на данните, автоматизирани средства за проверка на проектите и чертежите, както и изчерпателна библиотека SOLIDWORKS Toolbox със стандартизирани компоненти и детайли.

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium е пълно решение за 3D проектиране, което допълва пакета SOLIDWORKS Professional с мощни средства за симулации и валидиране на проектите, обмен на данни със системи за проектиране на печатни платки, средства за реверсивен инженеринг и специализиран модул за проектиране на тръбопроводни и кабелни системи.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017