SOLIDWORKS Electrical

Работете в синхрон и двупосочна асоциативност в интегриран процес на проектиране на електрически схеми и 3D модели.

Пакети

Пакетите на SOLIDWORKS Electrical съдържат средства за проектиране на електрически системи, покриващи нуждите на професионалистите в бранша. Всички данни  по проектите се синхронизират в реално време двупосочно асоциативно между електрическите схеми и 3D моделите в единна среда за проектиране.

SOLIDWORKS Electrical 2D
Използвайте мощния интуитивен пакет от инструменти за схематична разработка на електрически системи, предназначени за вграждане в електрооборудване и широк кръг изделия. Наличните библиотеки със символи, производствена информация и 3D модели на компонентите позволяват многократно използване и оптимизация на проектите. Автоматизираното проектиране и инструментите за управление рационализират и опростяват огромния поток от задачи - от създаване на PLC и клеморед до свързване на препратки.
SOLIDWORKS Electrical 3D

Интегриране на електричеките схеми с 3D модела на машина или друг продукт в SOLIDWORKS, двупосочно и в реално време. SOLIDWORKS Electrical 3D позволява да поставяте електрически компоненти и да използвате предимствата на технологията за автоматично окабеляване на електрическите компоненти в рамките на 3D модела. С него определяте оптималните дължини на проводниците, кабелите и кабелните връзки, и разполагате със синхронизация между електрическата и механична част на проектите и спесификациите.

SOLIDWORKS Electrical Professional

Комбинирайте функционалността на SOLIDWORKS Electrical Schematic за проектиране на електрически схеми с възможностите на SOLIDWORKS Electrical 3D за тяхното вграждане в 3D моделите – всичко това в един мощен и лесен за използване софтуерен пакет. SOLIDWORKS Electrical Professional е много подходящ за покриване на нуждите на екипи за интегрирано проектиране на електро-механични изделия.

 

CircuitWorks

Обменяйте данни между системите за електрическо проектиране (ECAD) и механично проектиране (MCAD), използвайки функционалността на CircuitWorks™ в софтуера SOLIDWORKS 3D CAD. Circuitworks™ ви позволява да споделяте, сравнявате, синхронизирате и проследявате електро-проектни данни, за да можете по-бързо да разрешавате проблемите на електро-механичната интеграция.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017