Управление на данните

Бързо намирайте и многократно използвайте моделите и чертежите, работете в синхрон, управлявайте процесите по разработката на продуктите.

Пакети

Решенията на SOLIDWORKS за управление на инженерните данни (PDM) ви помагат да поемете контрола върху цялостната инженерна информация и съществено да подобрите процесите на създаване и развитие на вашите продукти. SOLIDWORKS PDM Professional ви дава следните основни ползи:

  • Защитена и сигурна среда за съхранение на данните, напълно индексирана за бързо намиране на нужната информация

  • Контрол на версиите, който проследява както малките промени, така и основните ревизии, и елиминира загубите на информация

  • Интегрирано управление на работните потоци, подпомагащо процесите на разработка, одобрение и изменение на документите.

SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard осигурява надеждни средства, ускоряващи процеса по търсене на файлове, автоматизира процеса по създаването и поддържането на надлежна история на версиите и ревизиите. SOLIDWORKS PDM Standard подпомага автоматизирането на одобренията и поддържа информацията актуална за всички участници в проекта.

SOLIDWORKS PDM Professional

Със SOLIDWORKS PDM Professional (бивш Enterprise PDM) управлявате и синхронизирате цялата информация, свързана с разработката на вашите изделия по интуитивен начин и в тясна интеграция с останалите приложения на SOLIDWORKS. С него разширявате достъпа до данните и тяхната използваемост. Той ви помага да постигнете ефективна работа в екип и да повишите защитата на информацията срещу неправомерен достъп, загуба на информация и използване на неправилни версии на документите.

EXALEAD OnePart

EXALEAD OnePart помага на инженерите за минути да вземат информирано решение дали да създадат един проект от начало или да редактират копие на съществуващ подобен проект. EXALEAD OnePart е приложение, което ускорява многократното използването на детайли, проекти, спецификации, стандарти, резултати от тестове и други данни, свързани с инженеринга, производството и доставките. Базиран върху съвременните технологии за анализ и управление на данните, заложени в EXALEAD CloudView™, продуктът EXALEAD OnePart локализира търсената информация от множество източници и я прави мигновено достъпна.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017