Техническа комуникация

Използвайте съществуващите 3D модели, за да добавяте висококачествено графично съдържание в материалите за вашите продукти.

Пакети

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer помага на вашата компания ефективно да използва съществуващата 3D CAD информация за създаване на графично съдържание. Лесната и удобна работна среда предоставя средства за създаване на графична информация за широк кръг документи за техническа комуникация като: инструкции за сглобяване, продуктови описания, учебни помагала, маркетингови материали, презентации за клиенти и доставчици, интерактивни демонстрации и др. SOLIDWORKS Composer ви дава средствата да започнете с документацията на вашите продукти още на ранна фаза на тяхното проектиране, и да я поддържате винаги актуална и налична при необходимост. Софтуерът ви позволява да използвате 3D CAD данните, за да създавате динамични изображения и анимации, които представят ясно и ефектно вашите проекти.

SOLIDWORKS MBD

Технологията MBD (Model Based Definition) осигурява пълна информа­ция за производството, базирана на 3D модели, а не на 2D чертежи. Това е интегрирано решение на SOLIDWORKS за производ­ство без необходимост от хартиена документация. То помага да се определи, организира и публикува триизмерна продуктово-производствена информация (PMI), включваща данни за 3D модела във файлов формат, който отговаря на всички индустриални стандарти. За разлика от конвенционалните двуизмерни чертежи, SOLIDWORKS MBD ръководи производствения процес директно в 3D,

което драстично рационализира производството, съкращава времето, намалява грешките и помага за спазването на стандартите на съответната индустрия. Първите компании, използващи MBD, вече регистрират до 50% намаление на разходите за развойна дейност, включително за преработка, скрап, инструментална екипировка и производствени разходи.
SOLIDWORKS Inspection

Интуитивен и лесен за използване, продуктът SOLIDWORKS Inspection ви помага да опростите процесите по създаване на документация за проверка на качеството. С него оптимизирате създаването на документи с означения и спецификации, като използвате съществуващи 2D данни, независимо дали файловият им формат е SOLIDWORKS, PDF или TIFF, и да автоматизирате досадния ръчен процес. Получените при инспекцията стойности могат да бъдат въведени директно - ръчно или автоматично, с помощта на цифров измервателен уред. SOLIDWORKS Inspection помага на дизайнерите и отговорниците по качество да елиминират грешките, да редуцират времето за достигане на изделията до пазара и да гарантират, че детайлите отговарят на спецификациите за добро качество и оптимизирана функционалност. Основната функционалност на SOLIDWORKS Inspection включва автоматично създаване на контролни таблици от чертежи на SOLIDWORKS, автоматичен и интерактивен избор на обекти за включване в контролната карта, интерактивно създаване на контролни таблици от формати PDF и TIFF с оптическо разпознаване на текст, назначение на теглови коефициенти на контролираните параметри, експорт на контролните таблици в MS Excel, настройка на шаблоните в съответствие с фирмените изисквания.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017