SOLIDWORKS Visualize

Бързо, лесно и забавно създаване на фотореалистични съдържания.

Пакети

SOLIDWORKS Visualize предлага набор от софтуерни инструменти, комбиниращи водещи в индустрията възможности за рендериране с визуални, ориентирани към дизайна градивни компоненти и работни потоци, които позволяват лесно и бързо създаване на визуално съдържание, отразяващо продуктовия дизайн и емоцията вложена в него. SOLIDWORKS Visualize е създаден за всеки, който се нуждае от създаване на професионални фотореaлистични изображения, анимации и друго 3D съдържание по най-бързият и лесен възможен начин. SOLIDWORKS Visualize е  софтуер, който инженерите и дизайнерите могат да използват директно, независимо дали използват SOLIDWORKS или друга CAD система за своя продуктов, архитектурен, механичен или друг дизайн.

SOLIDWORKS Visualize Standard

Вече не е нужно да правите компромиси с вашите маркетингови и презентационни материали или да харчите средства за скъпоструващи фотографии на прототипи, за да представите вашия нов продукт. Със SOLIDWORKS Visualize можете лесно и бързо да създавате:

  • Живи фотореалистични изображения

  • Композиции с различни цветове и покрития

  • Изображения с висока резолюция, готови за отпечатване или използване онлайн

  • Изображения на важни продуктови характеристики

SOLIDWORKS Visualize Professional

Със SOLIDWORKS Visualize Professional можете да разкажете пълната 3D история за продуктa ви, използвайки вашите  3D модели. SOLIDWORKS Visualize Professional позволява на потребителите лесно да генерират фотореалистични изображения и интерактивни анимации за ефективно представяне и на най-сложния дизайн.

Насладете се на всички функции на SOLIDWORKS Visualize Standard, както и на следните допълнителни възможности: 

  • Демонстрирайте вашият продукт по-ефективно като създадете анимация на отделните детайли, модели, изгледи и обкръжаваща среда

  • Бърза визуализация на финалният дизайн чрез функцията за създаване на 360-градусов изглед

  • Представете и сравнете различни решения на дизайна като ги визуализирате в съседни прозорци

SOLIDWORKS Visualize Professional включва и допълнителни функционалности за увеличаването на продуктивността. Интегрираният Render QUEUE ви позволява да групирате задачите на избрана от вас работна станция, за тяхното автоматично последователно завършване, като по този начин спестявате време.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017