Широкообхватност и гъвкавост

Серията 3D принтери Design е най-широкообхватната и най-гъвкавата. С тяхна помощ значително се намалява времето за проектиране и разработка на нови изделия, подобрява се комуникацията и съвместната работа между отделните екипи в компанията, и още на ранна фаза се откриват грешки в дизайна. 
Stratasys предлага решения за производството на модели с много добра точност и високо качество на повърхнината. Това са принтерите, които работят с технологията PolyJet и се отличават с висока скорост на работа. Част от тях, са уникални с това, че дават възможност за едновременна работа с няколко материала и предлагат най-широкия кръг от работни материали, включително прозрачни, имитиращи гума и цветни, в сравнение с всички 3D принтери на пазара.
В портфолиото на Stratasys има машини и за компаниите, които имат нужда от прототипи, отличаващи се с изключителна здравина и издръжливост. Това са машините Dimension, които използват FDM технологията и работят с изграждащ материал ABSplus, създавайки прототипи, подходящи за тестване на тяхната приложимост и функционалност.

Принтери от ново поколение F123 Series

Серията принтери F123 на Stratasys представлява последно поколение системи за прототипиране предназначена за всеки член на вашия екип. Тя комбинира възможностите на FDM технологията със софтуера GrabCAD Print, за да се превърне в най-гъвкавото и интелигентно решение на пазара.

Настолни 3D принтери за малки модели с висока детайлност

Среден клас 3D принтери с еднородни или композитни материали

Висок клас 3D принтери с композитни материали

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017