Поддръжка

ДиТра разполага с висококвалифициран технически екип. Всеки потребител в абонамент за обновяване и поддръжка може да разчита на неговата професионална намеса при възникване на проблем и при необходимост от консултация по функционалността на закупените продукти. Поддръжката се осъществява непрекъснато, всеки работен ден, от 9:00 до 17:30 ч.

Телефонна централа 02 91 912

   - за CAD продукти - вътрешни: 626, 627, 628, 629

   - за CAM продукти - вътрешни: 621

   - за 3D принтери - вътрешен 624

 

Мобилни телефонни номера

   (за всички технически експерти, предоставени при установена комуникация)

 

Електронна поща

   - фирмен електронен адрес: ditra@technologica.com 

  

Обмен на големи файлове

   - на FTP адрес, предоставен при установена комуникация

 

Семинари по Интернет

   - регулярно провеждане на Web семинари по важни за потребителите теми

 

Отдалечена поддръжка

   - чрез директно оторизирано управление на потребителските компютри

Посещения за директна поддръжка на място

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017