В тесен контакт с индустриалните фирми, екипът на ДиТра реализира решения на конкретни проблеми, възникнали в разработката на техните изделия, използвайки специализирани средства, предлагани от световните лидери в различни технологични области:

  • Моделиране на сложни геометрични обекти;

  • Извършване на симулации на широк кръг физични процеси;

  • Създаване на фотореа­листични изображения, анимации и интерактивни представяния на продукти;

  • Изработване на обекти чрез различни типове 3D принтери.

Заради повреда на машина по време на експлоатация е била извършена промяна на първоначалната конструкция. Клиентът потърси решение, което гарантира, че новата конструкция ще издържи на натоварването и няма да настъпят същите проблеми. Задачата пред екипа на ДиТра бе да направи необходимата оценка и да даде насоки за извършване на промени.

Vortex е високопроизводителна технологична стратегия на Delcam за груба обработка. Тя използва пълната дължина на режещата част на монолитните твърдосплавни инструменти, което позволява да се достигне максимална ефективност и да се съкратят технологичните времена с до 60%. Екипът на Дитра реализира за първи път у нас технологията Vortex на машините на потребител на системата PowerMILL Pro.

За нуждите на пречиствателна станция е необходимо да се конструира нова по-голяма решетка за филтриране на отпадъчни води. Каналът, в който трябва да се монтира новата решетка, е два пъти широк от стандартния. Това поражда въпроса дали съответната решетка ще издържи на налягането на потока. Екипът на ДиТра извършва оптимизация на решетката, използвайки флуидна симулация.

Задачата пред Лабораторията на ДиТра беше възстановяване с цел производство на геометрията на глобоидно червячно колело, част от кормилната уредба на подемно-транспортно превозно средство. Наличната документация за колелото се състоеше от доста стар и трудно четим сканиран чертеж и информация за предавателното отношение на предавката.

Разпределението на температурите в прозоречните системи при голяма температурна разлика е основна характеристика на ефективността на конструкцията. Задачата пред Лабораторията на ДиТра бе осъществяване на термични симулации със SOLIDWORKS Simulation Professional на алуминиева прозоречна система и представяне на направените стъпките пред клиента.

Необходимостта от проверка на сигурността на нов модел електродвигател, както и изпробване на различни варианти на охлаждането, довеждат до необходимостта от провеждане на компютърна  флуидна симулация, която екипът на ДиТра извършва с помощта на SOLIDWORKS Flow Simulation.

Българска компания с 40-годишен опит в проектирането и производството на електронни изделия се обръща към ДиТра на финална фаза от разработката на ново изделие. За нея е из-ключително важно да се убеди във функционалната годност на всичките му компоненти, преди да пристъпи към създаването на скъпоструващата инструментална екипи-ровка. Задачата пред лабораторията на ДиТра е да създаде функционален прототип на интегриран POS-терминал.

За технологична помощ към ДиТра се обръща завод за резервни части с дългогодишен опит в производството на задни и предни двигателни мостове за товарни автомобили, автобуси, тролейбуси и пътностроителни машини. В лабораторията на ДиТра се прототипира образец за създаване на леярска екипировка за задна греда на тежкотоварен автомобил. Идеята е прототипираният детайл да замени използваните досега дървени образци.

ROV (Remotely Operated Vehicles) представляват дистанционно управлявани подводни роботи, предназначени да достигат до опасни, трудни или недостъпни от човек места. В Лабораторията на ДиТра се осъществиха набор от симулации на първата българска разработка на ROV - устройство. Задачата беше да се оценят няколко възможности за материал, от който да се изгради корпуса, да се определи минималната му дебелина.

Проектът представлява симулация на поведението на модел, използван в специалното производство. Целта на симулацията бе определянето на оптималните параметри на пружините в зададен механизъм с помощта на SOLIDWORKS Motion.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017