ДиТра поддържа високо­квалифициран екип от специалисти, които подготвят инженерите за работа с най-модерните средства за проектиране. Стотици са фирмите, чиито екипи са усвоили знания и са придобили умения за ефективно използване на предлаганите софтуерни продукти в множество области - 3D моделиране, механично и електрическо проектиране, инженерни симулации, програмиране на NC машини, техническа комуникация, управление на инженерните данни и др. ТехноЛогика и нейният център за 3D решения - ДиТра, разполагат с учебен център, който притежава удобни зали, оборудвани с компютърна и презентационна техника. 

Календар на обученията
Основни и специализирани курсове по SOLIDWORKS 3D CAD

Обучението дава основни и допълнителни знания и умения за използване на CAD системата SOLIDWORKS в специализирани области, като проектиране на машини, заварени конструкции, изделия от листов материал, инструментална екипировка и др. Съдържанието и продължителността на курсовете се определят в зависимост от изискванията на клиента.

Курсове по SOLIDWORKS Simulation

Целта на курсовете е да дадат необходимите знания и умения за осъществяване на различни типове анализи с продуктите SOLIDWORKS Simulation, Simulation Professional, Simulation Premium, Flow Simulation, SOLIDWORKS Motion, SOLIDWORKS Plastics и др. Учебният материал в курсовете се преподава от сертифицирани специалисти на ДиТра по програми и оригинални учебници на DS SOLIDWORKS Corp.

Курсове по останалите приложения на SOLIDWORKS

Растящото общество от потребители на допълнителни приложения от SOLIDWORKS може да разчита на екипа на ДиТра за своята професионална подготовка. Обучението обхваща всички разпространявани и внедрявани от ДиТра продукти на SOLIDWORKS, като SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Electrical и други.

Курсове по CAM продукти

CAM екипът на ДиТра извършва редица обучения, предназначени за потребителите на ДиТра. Курсовете се извършват по програми на производителя и покриват всички разпространявани от екипа софтуери като PowerMILL, FeatureCAM, PartMaker и др.

ДиТра ООД

ул. „Софийско поле“ 3, 

1756, София

тел. 02/ 91 91 2 /777

ditra@technologica.com

DiTra 2017